• English - zmień język serwisu na angielski
 • PUP Łask

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Dokumenty do pobrania

  Dokumenty do pobrania dla bezrobotnych

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Bony [ 1 ]
  ikona DOC Zasady - bony.doc 30-01-19 09:09 83.5KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Bon na zasiedlenie [ 4 ]
  ikona DOC wniosek - bon na zasiedlenie.DOC 30-01-19 09:16 83.5KB pobierz
  ikona DOC Oświadczenie poreczyciela - załącznik do wniosku.doc 30-01-19 09:16 37KB pobierz
  ikona DOC Warunki - poręczyciel.doc 30-01-19 09:16 31KB pobierz
  ikona DOCX zaświadczenie - zakład pracy.docx 30-01-19 09:16 13.6KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Bon stażowy [ 7 ]
  ikona DOC wniosek o bon stażowy.doc 30-01-19 09:14 41.5KB pobierz
  ikona DOCX wniosek o zawarcie umowy o zorg. stażu.docx 30-01-19 09:13 29.33KB pobierz
  ikona DOCX oświadczenie Załącznik do wniosku.docx 30-01-19 09:13 14.51KB pobierz
  ikona XLSX formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis-rozporzadzenie KE nr 1407.xlsx 30-01-19 09:13 76.96KB pobierz
  ikona DOC wniosek - zwrot kosztów przejazdu.doc 30-01-19 09:13 38KB pobierz
  ikona DOC oświadczenie- koszty przejazdu.doc 30-01-19 09:13 29.5KB pobierz
  ikona DOC wniosek o wypłatę premii.doc 30-01-19 09:12 29KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Bon szkoleniowy [ 4 ]
  ikona DOC wniosek o bon szkoleniowy.doc 30-01-19 09:19 59KB pobierz
  ikona DOC załącznik do wniosku o bon szkoleniowy - uprawdopodobnienie.doc 30-01-19 09:18 36KB pobierz
  ikona DOC wniosek o finansowanie kosztów.doc 30-01-19 09:18 34.5KB pobierz
  ikona DOC oświadczenie do wniosku o finansowanie kosztów.doc 30-01-19 09:18 32.5KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Bon zatrudnieniowy [ 6 ]
  ikona DOC wniosek - bon zatrudnieniowy.DOC 30-01-19 09:20 48KB pobierz
  ikona DOC wniosek pracodawcy - bon zatrudnieniowy.doc 30-01-19 09:20 62KB pobierz
  ikona DOC Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis.doc 30-01-19 09:20 35.5KB pobierz
  ikona XLSX formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis-rozporzadzenie KE nr 1407.xlsx 30-01-19 09:20 77.81KB pobierz
  ikona DOCX załącznik do umowy - wniosek o refundację.docx 30-01-19 09:20 21.04KB pobierz
  ikona DOC załącznik do umowy - potwierdzenie zatrudnienia.doc 30-01-19 09:19 34.5KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Dodatek aktywizacyjny [ 3 ]
  ikona DOC Wniosek o ustalenie prawa do dodatku aktywizacyjnego.doc 03-01-19 11:33 62KB pobierz
  ikona PDF Wniosek o ustalenie prawa do dodatku aktywizacyjnego.pdf 03-01-19 11:33 294.89KB pobierz
  ikona DOC wniosek o wypłatę dodatku aktywizacyjnego 30-08-16 15:13 20KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: grupowe informacje zawodowe [ 1 ]
  ikona PDF Wykaz grupowych informacji zawodowych planowanych do realizacji II kwartał 2015 04-03-15 15:03 57.58KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Porady grupowe [ 5 ]
  ikona PDF WYKAZ GRUPOWYCH PORAD III kw. 2016 22-06-16 11:31 127.02KB pobierz
  ikona PDF wykaz porad grupowych na I kwartał 2016 14-12-15 14:30 130.27KB pobierz
  ikona PDF wykaz porad grupowych na IV kwartał 2015 28-08-15 08:45 126.1KB pobierz
  ikona PDF wykaz porad grupowych na III kwartał 2015 09-06-15 11:18 126.03KB pobierz
  ikona PDF wykaz porad grupowych na II kwartał 2015 04-03-15 15:04 124.73KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Staże [ 10 ]
  ikona DOCX wniosek o zawarcie umowy o zorg. stażu 2019.docx 01-03-19 08:26 49.72KB pobierz
  ikona DOCX Zasady Organizowania Stażu 17-04-18 12:03 33.49KB pobierz
  ikona DOCX karta oceny wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 17-04-18 12:03 25.23KB pobierz
  ikona DOCX Wniosek o urlop - dot. stażu z Funduszu Pracy 09-02-18 13:33 17.16KB pobierz
  ikona DOC Informacja dotycząca wypłaconych stypendiów w okresie styczeń 2016 kwiecień 2017 14-06-17 08:26 33KB pobierz
  ikona DOC Wzór wniosku do naczelnika urzędu skarbowego 14-06-17 08:26 27KB pobierz
  ikona DOC Oświadczenie - przerwanie stażu 04-05-15 09:08 29.5KB pobierz
  ikona DOC Lista obecności - dot. stażu z Funduszu Pracy 09-02-18 13:47 54KB pobierz
  ikona DOC Sprawozdanie z przebiegu stażu - dot. stażu z Funduszu Pracy 09-02-18 13:47 40KB pobierz
  ikona DOC Opinia organizatora stażu - dot. stażu z Funduszu Pracy 09-02-18 13:46 33KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Stypendium dla podejmujących naukę [ 4 ]
  ikona DOC Wniosek o przyznanie stypendium dla podejmujących naukę 25-06-13 09:14 72KB pobierz
  ikona DOC Wniosek o wypłatę stypendium 25-06-13 09:13 22.5KB pobierz
  ikona PDF Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania stypendium bezrobotnym podejmującym dalszą naukę 25-06-13 09:13 182.76KB pobierz
  ikona PDF Regulamin przyznawania stypendium bezrobotnym podejmującym dalszą naukę 25-06-13 09:12 178.28KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Szkolenia [ 23 ]
  ikona DOC Zał. Nr 22 - wniosek o zwrot ksztów zakwaterowania i wyżywienia 21-03-18 10:44 30KB pobierz
  ikona DOC Zał. nr 21 - wniosek o zwrot kosztów przejazdu 21-03-18 10:44 50KB pobierz
  ikona DOC Zał. nr 19 - oświadczenie poreczyciela 21-03-18 10:43 34KB pobierz
  ikona DOC Zał. nr 18 - poręczyciele 21-03-18 10:43 32.5KB pobierz
  ikona DOC Zał. nr 17 - wniosek o udzielenie pożyczki z FP na sfinansowanie kosztów szkolenia 21-03-18 10:43 71.5KB pobierz
  ikona DOCX Zał. nr 15C - oświadczenie 21-03-18 10:42 13.26KB pobierz
  ikona DOCX Zał. nr 15A - oświadczenie o pomocy de minimis 21-03-18 10:42 14.7KB pobierz
  ikona XLS zał. nr 15 B - formularz pomocy de minimis 21-03-18 10:42 141KB pobierz
  ikona DOC Zał. nr 15 - Zobowiązanie do zatrudnienia 21-03-18 10:42 20.5KB pobierz
  ikona DOC Zał. nr 14 - wniosek pracodawcy o zorganizowanie szkolenia 21-03-18 10:41 53KB pobierz
  ikona DOC Zał. Nr 11 - informacje dotyczące studiów podyplomowych 21-03-18 10:41 29KB pobierz
  ikona DOC zał. nr 10 - wniosek st. podypl 21-03-18 10:41 50.5KB pobierz
  ikona DOC Zał. nr 8 - wniosek instytucji o częściowe sfinansowanie kosztów szkolenia 21-03-18 10:41 54KB pobierz
  ikona DOC Zał. nr 7 - wniosek bezrobotnego o częściowe finansoawnie szkolenia z Funduszu Pracy 21-03-18 10:41 58KB pobierz
  ikona DOC Zał. nr 2 wniosek o powierzenie szkolenia 21-03-18 10:40 49KB pobierz
  ikona DOC zał. nr 1 - wniosek o skier. na szkolenie 21-03-18 10:40 52KB pobierz
  ikona DOCX Regulamin 21-03-18 10:39 33.58KB pobierz
  ikona PDF Kryteria wyboru instytucji szkoleniowej 14-08-14 13:29 151.32KB pobierz
  ikona DOC Program szkolenia - wzór 11-08-14 14:51 54.5KB pobierz
  ikona DOC Opis wykonania zamówienia - wzór 21-03-18 10:38 42.5KB pobierz
  ikona DOC Karta kandydata na szkolenie 14-08-14 13:17 42.5KB pobierz
  ikona DOC Karta oceny opisu wykonania zamówienia 11-08-14 14:53 39KB pobierz
  ikona PDF Procedura wyboru instytucji szkoleniowej 11-08-14 14:50 233.36KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Rejestracja [ 4 ]
  ikona DOC Wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego 25-06-13 09:21 31.5KB pobierz
  ikona DOC Wniosek o pozbawienie statusu poszukującego pracy 25-06-13 09:29 29KB pobierz
  ikona PDF Dokumenty wymagane do rejestracji 26-05-14 13:32 276.77KB pobierz
  ikona DOC Dokumenty wymagane do rejestracji 26-05-14 13:32 45.5KB pobierz
  Utworzono: 2012-08-02 10:32 | Redagował: Michał Grecki 2013-08-22 08:55
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 9512

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl