• English - zmień język serwisu na angielski
 • PUP Łask

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Pożyczka szkoleniowa

  Pożyczka szkoleniowa przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów szkolenia, które umożliwi podjęcie zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Powiatowy Urząd Pracy w Łasku na wniosek bezrobotnego, może udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy. Pożyczka jest nieoprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia.

  W przypadku wykorzystania pożyczki na cele inne niż określone w umowie, niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia pożyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całości, wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki ustawowe ustala się także od kwoty pożyczki niespłaconej w terminie.

  Szczegółowe informacje można uzyskać  w pok. 15 - I piętro, tel. 43   675 17 28 


  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
         
         


  Utworzono: 2012-08-02 10:19 | Redagował: Michał Grecki 2013-07-08 13:01
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2466

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl