• English - zmień język serwisu na angielski
 • PUP Łask

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Zwrot kosztów przejazdu

  Refundacja kosztów dojazdu przysługuje osobie która:

  • została skierowana i podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, szkolenie albo została skierowana na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
  • uzyskuje wynagrodzenie w wysokości nie przekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • spełnia warunki art. 41 ust. 4b oraz art.45 ust.1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.) oraz zapisów obowiązującego zarządzenia.
   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
         
         

   

  Utworzono: 2012-08-02 10:16 | Redagował: Michał Grecki 2013-06-24 11:59
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2921

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl