• English - zmień język serwisu na angielski
 • PUP Łask

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Zwrot kosztów zakwaterowania

  Refundacja kosztów zakwaterowania przysługuje osobie która spełnia łącznie następujące warunki:

  • na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową poza miejscem zamieszkania w miejscowości, do której czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie,
  • mieszka w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości, w której jest zatrudniona lub wykonuje inną pracę zarobkową,
  • uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

  Powiatowy Urząd Pracy w Łasku uzależnia dokonywanie zwrotu kosztów zakwaterowania od posiadanych środków finansowych na ten cel.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
         
         

   

  Utworzono: 2012-08-02 10:17 | Redagował: Michał Grecki 2013-06-24 11:59
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2166

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl