• English - zmień język serwisu na angielski
 • PUP Łask

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Nabór wniosków na dotacje

  (2019-01-30)

  DOTACJE

  Powiatowy Urząd Pracy w Łasku informuje, że

  od dnia 31.01.2019 r. do dnia 15.02.2019 r.

  będą wydawane i przyjmowane wnioski o:

  PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW

  NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  w ramach projektuAktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łaskim (IV)

  Projekt skierowany jest do osób do 30. roku życia, należących w szczególności do:

  * osób długotrwale bezrobotnych (wg definicji Komisji Europejskiej),

  * osób niepełnosprawnych,                                                           

  * osób posiadających niskie kwalifikacje (wg definicji Komisji Europejskiej). 

  Zgodnie z „Regulaminem naboru projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy na rok 2018
  Nr POWR.01.01.01-IP.17-10-001/18” osoba bezrobotna do 25. roku życia
  nie może być zarejestrowana w PUP dłużej niż 4 m-ce.

  W/w wnioski można składać w sekretariacie Urzędu
  od dnia 31.01.2019 r. do dnia 15.02.2019 r.

   

  LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

   

  Szczegółowe informacje i wydawanie wniosków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łasku,

  ul. Objazdowa 4, I piętro pok. 16, tel. 0 43 675 17 37

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 378675

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl