• English - zmień język serwisu na angielski
 • PUP Łask

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa

  Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy lub we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników poprzez udzielanie porad zawodowych.

  Doradcy zawodowi, m.in.:

  • diagnozują predyspozycje zawodowe osób bezrobotnych i poszukujących pracy w oparciu o test zainteresowań zawodowych,
  • kierują na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy (wyłącznie za zgodą bezrobotnego lub poszukującego pracy),
  • wspomagają proces rekrutacji i selekcji.

  Poradnictwo zawodowe jest realizowane zgodnie z zasadami:

  • dostępności usług dla pracodawców;
  • dobrowolności korzystania z usług poradnictwa zawodowego;
  • równości w korzystaniu z usług poradnictwa zawodowego;
  • bezpłatności usług;
  • poufności i ochrony danych osobowych korzystających z usług doradców zawodowych.

   

  Poradnictwo zawodowe dla pracodawcy

  Poradnictwo zawodowe udzielane pracodawcom przez powiatowy urząd pracy polega na udzielaniu pomocy:

  1. w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy,
  2. we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.

  Powyższa usługa jest świadczona pracodawcy przez pomoc w:

  1. doborze kandydatów na stanowisko zgłoszone w krajowej ofercie pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy,
  2. rozwoju zawodowym pracodawcy lub jego pracowników w formie porady indywidualnej

  Pracodawca zainteresowany pomocą w zakresie poradnictwa zawodowego składa wniosek do powiatowego urzędu pracy. Wniosek dostępny jest w siedzibie urzędu lub na stronie internetowej urzędu (www.puplask.intracom.pl; zakładka: Pliki do pobrania).

  Ważniejsze linki:

  Podstawa prawna:

  Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
         
         
  Utworzono: 2012-08-02 08:47 | Redagował: Michał Grecki 2013-06-24 11:40
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1996

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl