• English - zmień język serwisu na angielski
 • PUP Łask

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Łasku jako jednostka organizacyjna powiatu wchodzi w skład administracji zespolonej Powiatu Łaskiego.

  Powiatowy Urząd Pracy jest jednostką sektora finansów publicznych działającą w formie jednostki budżetowej. Nadzór nad działalnością Urzędu sprawuje Zarząd Powiatu Łaskiego. Powiatowy Urząd Pracy w Łasku jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

  Utworzono: 2012-11-10 07:35 | Redagował: Michał Grecki 2013-06-24 11:12
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2852

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl