• English - zmień język serwisu na angielski
 • PUP Łask

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Tłumacz języka migowego

  Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz.1243) Powiatowy Urząd Pracy w Łasku informuje o usługach pozwalających na komunikowanie się z tutejszym Urzędem osób doświadczonych trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych w ustawie „osobami uprawnionymi” poprzez korzystanie z poczty elektronicznej oraz przesyłanie faksów.

  Świadczone usługi będą bezpłatne i realizowane podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Urzędu tj. w Łasku przy ul. Objazdowa 4.

  Zgodnie z art. 12 ust.1 wyżej cytowanej ustawy osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z tutejszym Urzędem /w sprawach, dla których właściwy jest Powiatowy Urząd Pracy w Łasku/ proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia (z wyłączeniem sytuacji nagłych) do:

  Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku
  ul. Objazdowa 4, 98-100 Łask
  e-mail: lola[at]praca.gov.pl
  faks : +48 43 675 17 40;
  tel. +48 43 675 17 20;

  Utworzono: 2012-11-17 08:34 | Redagował: Michał Grecki 2013-06-24 11:31
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2686

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl