• English - zmień język serwisu na angielski
 • PUP Łask

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  E-zgłoszenie oferty pracy

  W związku z wynikającą z przepisów koniecznością podpisania formularza zgłoszenia oferty pracy, aby taki dokument został przyjęty przez PUP należy:

  -  Wypełnić poniższy formularz - zakładanie konta firmy jest opcjonalne
  -  Formularz w wersji PDF zostanie wysłany na adres e-mail podany w dziale "Osoba reprezentująca pracodawcę"
  -  Taki formularz należy wydrukować a następnie w wyznaczonych miejscach podpisać
  -  Podpisany formularz można następnie zeskanować i przesłać na adres oferty.pracy@puplask.pl lub przesłać faksem pod numer 43  675 17 40

  Oferta otwarta/zamknięta

  I. Informacje dotyczące pracodawcy

  Dane pracodawcy lub osoby wskazanej przez pracodawcę do kontaktu w sprawie oferty pracy

  Preferowana forma kontaktu pomiędzy PUP i osobą wskazaną

  II. Informacja dotycząca zgłoszonego miejsca zatrudnienia

  III. Dane dotyczące oczekiwań pracodawcy krajowego wobec kandydatów do pracy

  IV. Dane dotyczące postępowania z ofertą

  V. Oświadczenie pracodawcy

  Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, zgodnie z którym „kto składając zeznanie mające służyć w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (…)", oświadczam iż:

  VI. Pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem obywateli z państw EOG

  Załóż konto i dopisz się do bazy firm

  * - pola wymagane

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Kontakt do pracownika urzędu
  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Patrycja Gryś
   Pośrednik Pracy I Stopnia  43 675 17 22  oferty.pracy@puplask.pl
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 7516

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl